Namn/Företag:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefon nr:
E-mail:
Produktmärke:
Typ nr/modell:
Serienummer:
Inköpsdatum:
Er referens/order nr:
Kundnamn:
Adress:
Post nr:
Ort:
Telefon nr:
E-mail:
Välj: Önskar garanti
Kostnadsförslag
Saknar reservdel
Kontakta mig via e-mail
Önskar kredit
Ert inköpspris:
Ert Bank Giro nr. (för utbetalning av kredit)
Reparation hämtas hos/fraktsedel skickas till Affär/återförsäljare
Konsument/kund
Reparation returneras till: Affär/återförsäljare
Konsument/kund
Önskar fraktsedel för: Garantireparation
Kostnadsförslag (debiteras)
Felbeskrivning/meddelande:

Vid ej garanti eller felaktigt handhavande i hänvisning till bruksanvisning är det innehavaren/felanmälare som blir skyldig att betala minst 400kr + eventuella fraktkostnader för undersökning/reparation.Datapolicy accepteras samtidigt och står att läsa om här http://www.osbycentralservice.se/GDPR.docx


Click here to put a form like this on your site.